Stormpanservogn

Stormpanservogn er eit beltegåande militært køyretøy meint for å transportera og gje støtte til infanteri i kamp.

Ein M2 Bradley frå USA sin hær, i Irak

Ei stormpanservogn liknar eit pansra personellkøyretøy (PPK), som er meint berre for å transportera infanteriet. Stormpanservogna har tyngre væpning for å gje støtteeld under kamp, ofte skyteskår slik at infanteristane kan bruka handvåpen inne frå vogna og ofte tyngre pansring.

Ei typisk stormpanservogn har plass til rundt åtte infanteristar, eit tårn på toppen med ein 20–30 mm maskinkanon og nokre gonger panservernsmissil.

KjelderEndra

Wikipedia på bokmål oppgav desse kjeldene: