Stortingets energi- og industrikomité

Stortingets energi- og industrikomité var ein fagkomitéStortinget frå stortingsvalet 1981 til stortingsvalet 1993.

Komitéleiarar i løpet av denne tida var Reidar Due 1981–1988 og Ole Gabriel Ueland 1988–1993, begge frå Senterpartiet.

Komiteen overtok for det meste arbeidsoppgåvene til Industrikomiteen. Komiteen blei i 1993 erstatta av Energi- og miljøkomiteen og Næringskomiteen.

Kjelder

endre