Stortingets samferdslekomité

Stortingets samferdslekomité var ein fagkomitéStortinget.

Komiteen vart skipa i 1950 med verknad for stortingsperioden 1950-1953. Den overtok saksområde frå to komitear som då vart nedlagde: Post-, telegraf- og kystfartskomiteen og Veg- og jernbanekomiteen.

Komiteen var deretter ein av dei faste komiteane på Stortinget, til den vart lagt ned 30. september 2005. Den vart då erstatta av Stortingets arbeids- og sosialkomité og Stortingets helse- og omsorgskomité

Stortinget.no har opplysingar om alle medlemmer i komiteen frå skipinga i 1950 til den vart lagt ned i 2005.

Kjelder

endre