Streiffugl

Streiffugl er ei nemning for fuglar som streifer omkring i eit større område. Det blir òg nytta om fugl på avvege, altså utanfor sitt naturlege tilhaldsstad. Omgrepet er nytta i motsetnad til standfugl og trekkfugl.

Sjå ògEndra