Studiespesialisering

Studiespesialisering er eit utdanningsprogram i vidaregåande skule som overtok for den tidlegare studieretninga allmenne, økonomiske og administrative fag hausten 2006.

Studiespesialisering er eit 3-årig utdanningsløp som fører fram til studiekompetanse. Utdanninga har to programområde:

  • Realfag
  • Språk, samfunnsfag og økonomi