Subjektivitet viser til perspektivet til ein person eller meining, spesielt kjensler, tru og ønske. Det vert brukt no og då for å visa til uverifiserte personlege meiningar, i motsetnad til kunnskap og viten basert på fakta. Innan filosofien vert uttrykket ofte brukt som antonym til objektivitet.

Kjelder endre