Superjorder er eksoplanetar som har ein masse større enn jorda, men som ikkje har ein masse på meir enn 10 jordmassar. Planetar som er meir massive enn dette er gjerne is- eller gasskjemper, som Uranus og Neptun.

Jorda og Neptun samanlikna med den estimerte storleiken til superjorda COROT-7b

Superjorder er soleis småe nok til at dei kan ha yter som er terrestriske (steinete) eller verdsfemnande hav, til skilnad frå gassplanetar.

Kjelder endre