Koordinatar: 64°6′6″ N 16°38′12″ E Svanabyn (sørsamisk Njoktjhjaevrie) er ein liten tettstad i Dorotea kommun, Västerbottens län i Sverige.

KjelderEndra