Svevning er eit akustisk fenomen som opptrer når to tonar med nesten same frekvens eller tonehøgd kling samstundes, og høyrest som ei periodisk veksling i lydstyrken. Dette blir utnytta ved stemming av to strengar til same tone: vekslingane blir langsamare og opphøyrer heilt når strengane har fått nøyaktig same frekvens.

Ei 110 Hz A-sinusbølgje (magenta; første 2 sekund), ei 104 Hz G#-sinusbølgje (cyan; dei neste 2 sekunda), summen deira (blå; siste 2 sekund) og den samsvarande modulasjonskurva (raud).

Kjelder

endre

Bakgrunnsstoff

endre