Svinør ligg utanfor Åvik i Lindesnes kommune i Agder og er ei gammal uthamn. Svinør vart i tidlegare tider ofte nytta le for uvêr, sidan han ligg som næraste større hamn aust for vêrharde Lindesnes. Det har òg tidlegare vore tollstasjon på Svinør.

Svinør i 2010
Svinør i gamledagar. Bilete er teke frå bak tollhuset på Hammerøya, og bak til høgre ser ein Åvik.

I 1800 budde det fleire personer på Svinør enn på Vigeland, som er sentrum i dagens Lindesnes. I dag er det derimot berre fritidseigedomar på Svinør.

Kjelder endre

  Denne geografiartikkelen som har med Agder å gjere, er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.