Eit system er ei gruppe av mindre einingar som utgjer ein samordna eller samverkande heilskap.

Nokre døme på system: