Tætter (tått i eintal, norrønt þáttr) er ein type islandske soger og ein del av den norrøne litteraturen. Dei er i slekt med islendingesogene, men mykje kortare, og ofte utgjer dei ein del av ei islendingesoge, som ei forteljing i forteljinga.

Grunntydinga av tått er tråd i eit snøre eller reip, og i overført tyding vil det seia ein del av ein større heilskap.

Liste over tætter

endre