Tømmermannssag

Tømmermannssag er ei sag, med handtak i den eine enden, som vert nytta til snekkering, byggmingarbeid og forefallande arbeid. Bladet er bøyeleg, med triangulære tinnane, som er kveste på begge sider. Tinnane er vikte slik at bladet ikkje set seg fast i virket. Når ein sagar vert sagflisa dregen ut av sporet av tinnane.

Tømmermannssag.
Bruk av tømmermannssag
Spire Denne artikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.