Ein tørrdokk er ein dokk i form av eit basseng greve ut på land, der skip vert tekne inn for reparasjon og botnsmøring. Dokken er fylt med vatn, slik at skipet kan buskerast inn frå sjøen. Innløpet blir lukka med ein vasstett dokkport og vatnet vert så pumpa ut, slik at skipet vert ståande tørt. Når arbeidet på skipet er gjort, vert dokken fylt med vatn att, og skipet kan sigle ut.

USA-amerikansk ubåt i tørrdokk.

Sjå òg endre

Kjelder endre