Tantō (短刀, tantō? - kort sverd) er ein japansk kniv. Lengda på bladet er mellom 15 og 30 cm. Vanlegvis er det egg berre på den eine sida av bladet, men det finst også slike knivar som er tveegga. Knivane vert mellom anna nytta i kampaktivitetar. Det finst til dette føremålet også utgåver i tre til relativt ufarleg trening.

Det er føreslått at denne sida blir fletta med budo. (Sjå eventuelt diskusjon)
Tantō