Tektonikk

læra om den strukturelle oppbygginga til jordskorpa, korleis ho vart danna, deformert og den historiske utviklinga
(Omdirigert frå Tektonisk)

Tektonikk er læra om den strukturelle oppbygginga til jordskorpa, korleis ho vart danna, deformert og den historiske utviklinga. Dei viktigaste tektoniske prosessane er folding og forkasting.

Sjå òg Endra

Kjelder Endra