Samantrekt ord

(Omdirigert frå Teleskopord)

Eit samantrekt ord, òg kalla portmanteau- eller teleskopord, er ord som er sett saman av fyrste del av eitt ord og siste del av eit anna for å skapa eit nytt ord.

Motell er eit samantrekt ord av motor og hotell.

Døme på samantrekte ord:

Kjelde endre

«teleskopord» i Store norske leksikon, snl.no.