Eit teorem (av gresk for «det som er sett») eller ein sats er ein læresetning eller matematisk resultat som det er blitt bevist er riktig ved hjelp av tidlegare teorem eller andre aksepterte setningar som aksiom.

Kjelder endre