Ein termograf er eit instrument som registrerer temperatur eller temperaturendring i ein lekam og visualiserer det. Termografar kan byggast opp etter ulike prinsipp, men alle er baserte på registrering av infraraud stråling.

Eit registrerande termometer der temperaturen blir teikna som kurve på papir drive fram av eit urverk, vert òg kalla ein termograf. Papiret som temperaturen blir registrert på, kallast eit termogram.

Kjelder

endre