Ein terran («landområde») er ein bit av jordskorpe som er danna på eller har brote av ei jordskorpeplate og vokse saman med skorpe som ligg på ei anna plate. Jordskorpeblokka eller biten bevarer si eiga særeigne geologihistorie, som er forskjellig frå det omliggande området. Sutursona mellom ein terran og jordskorpa han bind seg saman med er vanlegvis knytt til ei forkasting.

Kjelder

endre
  Denne geologiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.