Terskelverdi i fysikk

grensa for den minste energien ein partikkel kan ha når han skal skape ein kjernereaksjon

I kjernefysikken er ein terskelverdi grensa for den minste energien ein partikkel kan ha når han skal skape ein kjernereaksjon.

Kjelder

endre