Tingsrett er den delen av rettsvitskapen som gjeld dei rettslege tilhøva til fast eigedom og lausøyre. Den statiske tingsretten handlar om t.d. innhaldet i eigedomsrett, eigedomsretten si utstrekning, bruksrettar, hevd, sameige, odelsrett og allemannsrett. Den dynamiske tingsretten handlar i hovudsak om stifting, overføring, endring og bortfall av bruks- og eigedomsrettar.

Spire Denne rettsvitskapsartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.