Tjeldbergodden

område i Aure kommune

Tjeldbergodden (òg stava Kjeldbergodden eller Kjellbergodden) er eit område i Aure kommuneNordmøre. Området vart i løpet av 1990-åra bygd ut som industriområde. Statoil har bygd ut mottaksanlegg for naturgass frå Heidrunfeltet. Naturgassen vert mellom anna nytta i ein metanolfabrikk. Det ligg føre planar om bygging av eit gasskraftverk på området. Naturgassen vert ført i land gjennom transportrøyret Haltenpipe.

Tjeldbergodden

Bakgrunnsstoff endre