Tog

Wikimedia-fleirtydingsside

Tog kan ha fleire tydingar:

  • Som eit ord med samband til verbet å trekkja blir «tog» brukt om ulike einingar som fylgjer kvarandre på rekkje.
Innan transport kan dette vera:
Når menneske sjølv går i tog, kan det til dømes kallast:
  • Tog er ei måleeining for varmeleiingsevne som blir noko brukt innan tekstilindustri
  • Tog er og ein tidlegare skrivemåte for tau (reip).

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.