Tolekamsproblemet

Tolekamproblemet i himmelmekanikk oppgåva å avgjere banane til to lekamar (eller massepunkt) som flyttar seg under gjensidig gravitasjonspåverknad. Tolekamproblemet kan, i motsetnad til trelekamproblemet lett løyasast og gjev banerørler i kjeglesnitt.

To lekamar med liknande masse krinsar rundt eit felles massesenter med elliptiske banar.

KjelderEndra