Trampfart

(Omdirigert frå Trampbåt)

Trampfart er eit omgrep nytta om skip som går i lausfart, det vil sei utan faste ruter eller avgangstider. Skip i trampfart kan derfor vere tørrlast- eller tankskip, men ofte har det vore korn, kol, malm, sukker og trelast som vart frakta i trampfart. Ein båt som går i trampfart er stundom blitt kalla ein trampbåt.

Ein trampbåt i 1950.

Omgrepet vert i dag nytta om fart der skipet er bortfrakta for éi reise om gangen. Det motsette er linjefart.

Ordet tramp kjem frå engelsk og tyder eigentleg landstrykar eller loffar.

Kjelder endre

«trampfart» i Store norske leksikon, snl.no. Henta 13. mai 2020.