Ein tremenning er ein slektning som er barn av syskenbarnet til mor eller far.[1] Sagt på ein annan måte er tremenningar slektningar med felles oldeforeldre. Ein seier om tremenningar at dei er slektningar i tredje ættleddet.[1]

Eit anna ord for tremenning er «nestsyskenbarn».

Kjelder Endra