Trinse eller trisse (norr. triza) er eit hjul eller skive tilordna for kraftoverføring. Ho sit gjerne fritt på ein aksel, med eit eller fleire spor for tau eller vaier.

Tretrinse med spor.
To taljeblokker, kvar med ei trinse, brukt for å redusera krafta som trengst for å løfta loddet frå 100 N til 50 N.

Døme på bruk Endra

Bakgrunnsstoff Endra

Kjelder Endra