Trippelbinding blir brukt innan kjemi om kovalente bindingar der to atom deler tre elektronpar. Eit døme er bindinga mellom karbonatomet og nitrogenatomet i hydrogencyanid (blåsyre).

Trippelbinding mellom nitrogen og karbon i hydrogencyanid
Spire Denne kjemiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.