Tromsø akademiske kvinnekor

Tromsø Akademiske Kvinnekor (TAKk) blei skipa 20. mars 2010 og er eit akademisk kvinnekor ved UiT - Noregs Arktiske Universitet. Koret er òg tilknytt Studentsamfunnet Driv. TAKk har omlag 50 medlemmar frå ulike akademiske disiplinar. Songarane er studentar, tilsette ved UiT og andre med akademisk bakgrunn.

Bjarne Isaksen har dirigert koret sidan oppstarten.