Ei truvedkjenning er ein tekst som uttrykker visse grunnleggjande sider ved ei religiøs tru, og som gjerne blir brukt for å seia at ein høyrer til denne trua.

Ulike truvedkjenningar

endre

Islam

endre

Den muslimske truvedkjenninga Sjahádah uttrykker ei tru på éin Gud og at Muhammed var profeten hans. Vedkjenninga er rekna som ein av dei fem søylene i islam, og å seia henne ærleg og med to vitne til stades er rekna som ei gyldig konvertering til islam. Setninga blir sagt dagleg i samband med bøn, og blir brukt som dekorasjon i muslimsk kultur.

Jødedommen

endre

Den jødiske truvedkjenninga Sjemá‘ eller Sjemá‘ Jisraél gjev òg uttrykk for trua på éin udelt Gud for det jødiske folket. Sjemá‘ blir brukt dagleg i morgon- og kveldsgudstenester. ei truvedkjenning er eit kort samandrag av hovudinnhaldet i ei religiøs tru. Den teksten som blir kalla truvedkjenninga til jødane , står i 5. mosebok 6, 4-9.

Kristendommen

endre

Dei viktigaste kristne truvedkjenningane er den nikenske, den apostoliske og den athanasianske.

Det finst også andre kristne truvedkjenningar som er blitt skrivne for særskilde omstende. Døme på dette er truvedkjenningar som blei utveksla mellom den katolske kyrkja og den ortodokse kyrkja som eit forsøk på å få slutt på det store skismaet frå 1054.

  Denne religionsartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.