Tsrna eller Crna (makedonsk Црна Река) eller Tsrna Reka er ei elv som renn gjennom sørlege og vestlege delar av Nord-Makedonia. Namnet tyder «Svart elv» på makedonsk og har liknande variantar i andre slaviske språk.

Namnet på elva er ei slavisk omsetjing av det tidlegare thrakiske namnet Erigon, som tyder «svart», og som slektar på det greske érebos, som tyder «mørke», armenisk erek «kveld», norrønt røkkr «mørke», gotisk riqis «mørke». [1].

Fotnotar Endra

  1. Katičic', Radoslav. Ancient Languages of the Balkans. Paris: Mouton, 1976: 147

Kjelder Endra