Tverrfagleg

Tverrfagleg vitskap er forskingverksemd som involverer kunnskap, metodar, terminologi og ekspertise frå fleire einskilde vitskapsgreinar.[1] Mange forskingsprosjekt trekkjer vekslar på akademikarar frå ulike fagfelt for å løyse konkrete problem eller studere ulike fenomen.[2]

ReferansarEndra

  1. https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/139918/Asker_Camilla.pdf?sequence=1
  2. Morten S. Smedsrud (28. mai 2016). «Et tverrfaglig problem». Klassekampen.