Transept

(Omdirigert frå Tverrskip)

Transept kjem frå latin ,trans på den andre sida og sept skranke og vert brukt om den delen av kyrkjebygningen som dannar armane i det krossforma grunnplanet. Eit norsk ord er tverrskip.

Transept

Kjelder endre