Tyfus

Wikimedia-fleirtydingsside

Tyfus (av gresk tyfos, 'dis, skodde') er eit sjukdomsnamn som kan visa til:

Kjelder

endre

Aabakken, Lars. «Tyfus» (13. februar 2009). Store medisinske leksikon.


  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.