Typetal eller modus, er eit sentralitetsmål som skildra den talverdien ein har flest observasjonar av. Typetal vert gjerne nytta om det er fleire av same observasjonen som går att.

Dersom fleire verdiar opptrer like mange (og flest) gonger, må alle oppgjevast som typetal.

I talrekka 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9 er typetalet 3 fordi det er dette talet som opptrer flest gonger.

Sjå òg endre

Kjelder endre