Ungdom Mot Narkotika

Ungdom Mot Narkotika eller UMN er ein norsk, partipolitisk uavhengig ungdomsorganisasjon som arbeider mot narkotika med hovudvekt mot snikreklame og legalisering av hasj.

Soge endre

UMN oppstod som eit framhald av Folkeaksjonen mot Hasj (FMH). FMH bytta namn UMN på Landsmøtet i Halden i 1989.