UK Antarctic Place-Names Committee

UK Antarctic Place-Names Committee (eller UK-APC) er eit offentleg utval Storbritannia som er ein del av Foreign and Commonwealth Office og som er ansvarleg for å anbefale namn for geografiske stader i Britisk Antarktis (BAT)og Sør-Georgia og Sør-Sandwichøyane (SGSSI). Slike namn vert formelt godkjend av kommisærane for dei to områda og publisert i BAT Gazetteer og SGSSI Gazetteer som vert opprettheldt av komiteen. Namna vert så publiserte i det internasjonale Composite Gazetteer of Antarctica som vert vedlikehalde av SCAR.

Kjelder endre

Bakgrunnsstoff endre