Urkeltisk

Urkeltisk er det urspråket som alle keltiske språk stammar frå. Dei keltiske språka er ei grein av den indoeuropeiske språkfamilien.