Utviklingshjelp

Utviklingshjelp eller bistand er verksemd som syter for å fremja økonomisk utvikling og velstand i fattige land, i samarbeid mellom rike og fattige land.

KjelderEndra