Våge

Wikimedia-fleirtydingsside

Oppslagsordet Våge kan ha fleire tydingar:

Tettstadar

endre

Matrikkelgardar

endre

  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.