Vårberget er den høgaste fjellkammen (ca. 60 moh.)[1]Vardøya i Vardø. Berget ligg heilt aust på Austøya der ein har ei panoramautsikt utover byen i vest og Austhavet og til Fiskarhalvøya i Russland i aust.

Sidan 1952 har Vårberget vore militært område. I dag held Forsvarets stasjon Vardø til her. I tillegg finst eit radarhovud tilhøyrande LSTN Sørreisa; detta var tidlegare ein del av no nedlagde LSTN Vardø. Tyskarane hadde under andre verdskrig eit krigslasarett i fjellet.

Referansar endre

  1. Vårberget