Vakuol

membranbunden organell fylt med cellesaft

Vakuolar er ein væskefylt organell som finst i alle levande planteseller. I ei utvaksen planteselle utgjer vakuolen det meste av volumet i sella, gjerne over 95%.

Skjematisk teikning av ei typisk dyreselle. Organellane er (1) nukleol (2) sellekjernen (3) ribosom (4) vesikkel (5) ru endoplasmatisk retikulum (ER) (6) golgiapparatet (7) selleskjelettet (8) glatt ER (9) mitokondrium (10) vakuol (11) cytoplasma (12) lysosom (13) centriol

Væska i vakuolen er ei vassløysing av uorganiske ion, sukker, organiske syrer, eventuelt fargestoff og meir. Vakuolar inneheld òg hydrolytiske enzym som spaltar visse organiske sambindingar.

KjelderEndra