Valenselektron er elektron i det ytre elektronskalet til eit atom. Det er desse elektrona som deltek i kjemisk binding. Grunnstoff i same hovudgruppe i det periodiske systemet har same tal valenselektron.