Valkamp er aktivitetar kandidatar til val og støttespelarane deira driv med i tida før valet blir halde. Under valkampen går deltakarane gjerne inn for å presentera deltakarane og haldningane deira for veljarar, eller å sverta motstandarar. Valkamp kan gå for seg gjennom møte mellom kandidatar og veljarar, offentlege debattar, reklamekampanjar på plakatar eller fjernsyn og så bortetter.

Høgre på valstand i Bodø.
Spire Denne samfunnsartikkelen som har med politikk å gjere, er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.