Vang (fleirtyding)

Wikimedia-fleirtydingsside

Vang kan visa til :

  • Vang kommune, ein kommune i Oppland fylke
  • Vang i Hedmark, ein tidlegare kommune og i dag eit sokn i Hamar kommune
  • Vang i Buskerud, ein tettstad i Ringerike kommune
  • Ein grasvoll ved ei seter, kyrkje og liknande

Kjelder

endre

  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.