Variable stjerner er stjerner som endrar lysstyrke med tida. Det finst to hovudtypar av variable stjerner – hjå den fyrste typen skuldast variasjonane eigenskapar til sjølve stjerna eller stjerneatmosfæren, medan at noko skuggar for stjerna er årsaka til den andre. Vidare vert dei delte inn i ei rad undergrupper.

I det vitskaplege arbeidet rundt variable stjerner spelar amatørastronomar ei viktig rolla sidan profesjonelle astronomar einast kan observera nokre få stjerner. Amatørastronomane kan rapportera inn lysstyrkeobservasjonar dei har gjort av utvalde stjerner, og desse observasjonane hjelper astronomane med å velja kva for stjerner som dei sjølve skal observera.

Pulserande stjerner endre

Pulserande stjerner er stjerner som periodisk trekk seg saman og utvidar seg.

Kjelder endre

  Denne astronomiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.