Vartpengar er den godtgjerdsla embetsfolk eller offentlege tenestefolk får i ventetida mellom to stillingar. Omgrepet er frå tysk Wartegeld; det er ventepengar.

Kjelder endre

  • Norsk Allkunnebok X. bandet. 1966