Vasstand

Vasstand er høgda til ei vassoverflate i forhold til eit fast null- eller normalpunkt. Ein snakkar om høg, middels eller låg vasstand (høgvatn og lågvatn). Vasstanden til havet, som vekslar mellom flod og fjøre, er viktig for djupnetilhøva i ei hamn og dermed for skipsfarten.

I ein innsjøar som tener som reservoar for vasskraftverk er vasstanden ein viktig faktor.

KjelderEndra