Vekstfaktor er ein storleik som er nyttig for å rekne ut kor mykje noko aukar eller minkar f.eks per år.

EksempelEndra

Dersom eit hus stig i verdi med 15 prosent på eit år, så er den årlege vekstfaktoren 1,15.

Formel ved aukeEndra

Formel ved minkingEndra

BakgrunnsstoffEndra